Ryhmä Perehdytys
Rasti: 7/12

Turvallisuusjohtaminen

 Turvallisuusjohtaminen perustuu turvallisuuden kytkemiseksi osaksi päivittäistä johtamista. Keskeistä on jatkuva vaarojen arviointi ja toimenpiteet niiden poistamiseksi. Ylin johto määrittelee turvallisuuspolitiikan, jonka mukaisesti toimitaan. Vastuu turvallisuusjohtamisesta on linjaorganisaatiolla.

Oikea tapa

Tarkoituksena on havainnollistaa, millaisen kuvan tämän kaltaiset työnjohtajat antavat työntekijöille ja samalla pohtia antaako esikuva luvan työskennellä kyseisellä tavalla työmaalla. Työnjohtaja, joka puuttui vaaralliseen työskentelyyn, toimi esimerkillisesti. Hänellä on henkilökohtaiset suojaimet puettu asianmukaisesti päälle.

Väärä tapa

Työntekijä veistää paneelin ponttia pois katkoteräveitsellä. Työntekijällä ei ole viiltosuojakäsineitä käsissään ja paneelia kiinnipitävä käsi on aivan lähellä terää tai jopa siinä kiinni. Toinen työnjohtaja on puuttumassa vaaralliseen työskentelyyn ja ojentaa työntekijälle puuttuvia viiltosuojakäsineitä. Toinen työnjohtaja taas katsoo vaarallista työskentelyä ”läpi sormien”. Toisella työnjohtajalla on hieman risaiset ja likaiset vaatteet, sekä puutteelliset suojaimet. Katse seuraa kännykkää, ei työntekijän vaarallista työskentelyä.

Vastuuyritys