Turvapuisto-portti-kuvitus

Mikä on Rudus-turvapuisto?

Työturvallisuus paranee harjoittelemalla, ennakoimalla ja oikealla asenteella. Rudus siirsi turvallisuuskoulutuksen suoraan käytännön tilanteisiin ja rakensi vuonna 2009 Euroopan ensimmäisen turvapuiston Espoon Ämmässuolle. Turvapuisto tukee hyvin työturvallisuuden oppimista, sillä siellä nähdään konkreettisia vaaratilanteita ja työturvallisia toimintatapoja. Turvapuistoon on ihmishahmojen avulla lavastettu työtapaturmatilanteita, jotka ovat dramaattisia ja näyttävät oikeilta ja pelottavilta. Näin tieto siirtyy tunnetasolla ja jää mieleen, ja omassa työssä opitaan välttämään vaaran paikkoja. Puistossa on myös ympäristörasteja.

Useissa yrityksissä koulutetaan työntekijöitä välttämään vaaroja. Rudus-turvapuisto toimii vastakkaisella periaatteella, siellä tarkkaillaan jo tapahtunutta vahinkoa ja opitaan sen estäminen. Ryhmänvetäjä kertoo koulutettaville miten ja miksi tapaturma sattui. Ja ennen kaikkea, miten se olisi ollut vältettävissä. Asian selventämiseksi väärin toimineet hahmot on puettu sinisiin haalareihin, ja oikein toimineet keltaisiin. Oppimistilanne on erilainen ja tehokas.

Rudus-turvapuistossa käy noin 5000­­-7000 kävijää vuodessa. Eniten vierailijoita on suurista rakennusliikkeistä; keskijohtoa, turvallisuusvastaavia ja työntekijöitä. Ammattikoululaisille ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille järjestetään yhdessä rakennusalan kanssa kaksi kertaa vuodessa omat tapahtumansa.

Ruduksella on turvapuistossa yhteistyökumppaneina pääasiassa rakennusklusterin ja vakuutusalan merkittäviä yrityksiä. Yhteistyökumppanit ovat rakentaneet koulutusradalle omia rastejaan ja osallistuvat myös toiminnan rahoittamiseen.

Rudus-turvapuistossa on myös muuta toimintaa. Vapaaehtoiseen Pelastuspalveluun kuuluvan pelastuskoirayhdistyksen ohjaajat koirineen ovat harjoitelleet turvapuistossa tositoimia useita vuosia. Aidalla suljettu turvapuisto rakenteineen on hyvä harjoittelupaikka. Piiloutuneen löytymisestä kertoo villi haukku.

Yhteystiedot

Turvapuisto
Ämmässuonkuja 3
02820 Espoo

Lasse Heikkinen
Puh. +358 504069195
lasse.heikkinen@rudus.fi

1

Varaa-aika nettikalenterista

2

Muista pukeutua sään mukaan

3

Saavu paikalle ajoissa

4

Tutustu Turvapuistoon

5

Esitä kysymyksiä paikan päällä