Ryhmä Perehdytys
Rasti: 8/12

Vierailu työmaalla

Turvallisuussyistä työmaille sivullisilta pääsy on kielletty. Aina vierailtaessa työmaalla on ensin otettava yhteys työmaasta vastuussa olevaan henkilöön, keneltä saadaan ohjeet ja lupa vierailun tekemiseksi.

Oikea tapa

Vaikka työmaalla vierailu on opastettu kierros, on ennen työmaalle menoa varmistuttava, että vierailijalla on riittävä ymmärrys työmaan vaaroista. Vierailijalta vaaditaan työmaan vaarojen mukaiset henkilönsuojaimet. Vierailua sovittaessa on hyvä selvittää, tarvitseeko vierailijalla olla voimassa oleva työturvallisuus- , tieturva-, ensiapu- tms. kortti. Vierailun aikana on noudatettava tinkimättömästi saatuja ohjeita.

Väärä tapa

Työmaalla vierailtaessa henkilö joutuu alttiiksi samoille vaaroille kuin työmaalla työskentelevät henkilöt. Työmaata tuntemattomana henkilönä vierailijan mahdollisuus joutua vahinkotilanteeseen on jopa suurempi kuin työmaahan perehdetyn työntekijän. Vierailijaa ei siis saa päästää työmaalle vaarantamaan omaa- ja työntekijöiden turvallisuutta ilman opastajaa.

Lisätietoja

Turvapuistokierroksella rasti numero 17

Vastuuyritys