Ryhmä Perehdytys
Rasti: 9/12

Vaaratilanteesta ilmoittaminen

Nolla tapaturmaa -periaatteen mukaisesti jokaista sattunutta tapaturmaa kohden sattuu satoja vaaratilanteita, jotka olisivat voineet johtaa samankaltaiseen tapaturmaan. Todennäköisesti tapaturman aiheuttanut tekijä on jo aiheuttanut vaaratilanteita ennen tapaturmaa.

Esimerkki vakavasta työtapaturmasta: Työntekijän käsi vammautui suojaamattomassa sekoittimessa. Aikaisemmin samaan sekoittajaan oli huoltotyön yhteydessä kietoutunut painepesurin suutin ja letku. Tämä tuli ilmi tapaturmaa tutkittaessa. Jos vaaratilanteeseen olisi reagoitu, tapaturma olisi voitu välttää.

Oikea tapa

Vain tunnettuihin vaaroihin voidaan reagoida. Vaaratilanneilmoituksen perusteella:

-Voidaan löytää turvallisempi työtapa.

-Vaara voidaan poistaa.

-Vaaranpaikka voidaan erottaa.

-Voidaan ottaa käyttöön vaaralta suojaava henkilönsuojain.

Ota selvää: 

-Selvitä työpaikkasi käytäntö vaaratilanneilmoitusten käsittelystä.

-Tee vaaratilanneilmoituksia tai ilmoita vaaratilanteesta esimiehellesi.

-Esimiehenä kerro ilmoittajalle, kuinka vaaratilanteisiin on reagoitu.

Väärä tapa

Vaaratilanteista ilmoittamatta jättäminen asettaa muut vaaralle alttiiksi. Vaaratilanteisiin reagoimatta jättäminen tuhoaa nopeasti motivaation ilmoitusten tekemiseen.

Lisätietoja

Turvapuistokierroksella rasti numero 85

Vastuuyritys