Ryhmä Perehdytys
Rasti: 10/12

Kokoontumispaikka

Sovitun kaikkien tiedossa olevan kokoontumispaikan tarkoitus on saada kaikki vaaraalueella liikkuvat hallitusti ja turvallisesti pois vaara-alueelta.

Oikea tapa

Kokoontumispaikka on ennalta sovittu, tiedotettu ja harjoiteltu paikka, johon kaikki työpaikalla olevat henkilöt kokoontuvat palo- tai muun hälytyksen sattuessa. Näin voidaan helposti todeta ovatko kaikki turvassa, ja pelastushenkilöstö ei ota turhia riskejä vaarassa olevien etsimiseksi. Turvapuiston kokoontumispaikka on toimiston ulko-oven luona. Kokoontumispaikassa on syytä säilyttää ensiapuvälineitä. Loukkaantuneiden ensiapu ja sairaankuljetus voidaan keskittää kokoontumispaikkaan.

Väärä tapa

Vaarana on, että kokoontumispaikka ei ole tiedossa ja joku jää vaara-alueelle huomaamatta.

Lisätietoja

Turvapuistokierroksella rasti numero 1

Vastuuyritys