Ryhmä Perehdytys
Rasti: 11/12

Perehdytys työmaahan

Tervetuloa töihin tapaturmattomalle rakennustyömaalle! Turvallisuutesi ja terveytesi on kaikkein tärkein asia. Nolla tapaturmaa on haastava tavoite, mutta se voidaan saavuttaa. Siihen tarvitsemme kaikkien panosta, myös sinun. Ennen töiden aloittamista sinut perehdytetään työmaahan. Siitä täytetään perehdytyslomake. Perehdyttämisen jälkeen saat kulkuluvan työmaalle.

Oikea tapa

Turvapuistossa on käytettävä kypärää ja huomiovaatetta. Liikuttaessa alueella on pysyteltävä ryhmässä ja noudatettava annettuja ohjeita. Varokaa mahdollista liukkautta, portaita ja kynnyksiä. Ensiapu- ja ensisammutusvälineitä on saatavilla koulutustilan yhteydestä. Kokoontumispaikka on rakennuksen edessä, merkityllä paikalla. Varakokoontumispaikka on parkkipaikan perällä. Kokoontumispaikalle tullaan, mikäli alueella tai sen läheisyydessä syntyy evakuoimista edellyttävä vaaratilanne. Varakokoontumispaikkaa käytetään vain, jos varsinaiselle kokoontumispaikalle ei voi turvallisesti mennä esimerkiksi savukaasujen takia. Kokoontumispaikalta ei saa poistua ennen kuin siihen annetaan lupa. WC tilat ovat koulutustilan yhteydessä.

Väärä tapa

Perehdyttämisessä on huomioitava kaikki perehdytettävään vaikuttavat vaaratekijät ja niiden tärkeimmät välttämiskeinot, sekä yleisohjeet alueella toimimisesta.

Lisätietoja

Turvapuistokierroksella rasti numero 18

Vastuuyritys