Ryhmä Perehdytys
Rasti: 6/12

Riskienhallinnan hyödyntäminen

Työnantaja on lakisääteisesti (Työturvallisuuslaki 738/2002) velvoitettu selvittämään ja arvioimaan työstä aiheutuvia vaaroja, arviontiin sisältyy mm. Tapaturmien mahdollisuudet, ammattitaudit sekä työn kuormitustekijät. Työntekijän pääasiallinen työturvallisuuslain asettama velvoite on noudattaa työnantajan ohjeistuksia, sekä suojella itseäsi ja työkavereitasi tapaturmilta. Tutustumalla työpaikkasi riskienhallintadokumentteihin, vähennät riskiäsi joutua henkeä ja terveyttä uhkaavan tapaturman uhriksi.

Oikea tapa

  • - Tutustu työnantajasi tekemään riskienarviointiin ja mahdollisuuksien mukaan osallistu sen päivittämiseen, mikäli arvioinnista alkaa olemaan jo aikaa, tai työtehtävät tai -olosuhteet ovat muuttuneet.
  • - Hyödynnä tästä saamaasi tietoa arkityössäsi, sillä olet riskienarviointitaulukon luettuasi päivittänyt tietosi työpaikkasi vaarallisimmista työvaiheista ja paikoista.
  • Hyvään riskienarviointiin kasataan myös toimintasuunnitelma havaittujen riskien vähentämiseksi, sekä nimetään vastuuhenkilö.

Väärä tapa

  • - Tukeutumalla liikaa vanhentuneihin työtapoihin ja välineisiin altistat itsesi ja työkaverisi tarvittua suuremmalle riskille.
  • - Turvalliseksi koetussa työtehtävässä on vaarana tottua ympäröiviin riskeihin.
  • - Työympäristön vaaroihin ollaan turruttu ja riskejä ei osata varoa samalla tavalla kuin aikaisemmin. Vaaroja kohtaan ollaan välinpitämättömämpiä, koska niiden aiheuttamat riskit eivät ole realisoituneet pitkään aikaan.