Ryhmä Perehdytys
Rasti: 5/12

Työmaan kulunvalvonta ja etävartiointi

Kulunvalvonta perustuu työmailla ohjelmiin ja laitteisiin. Ohjelmat ovat yleisesti www-selainpohjaisia Suomen Tilaajavastuu.fi:n ja veronumerorekisterin kanssa integroituja. Ohjelma kerää työmailta tiedot kulku- ja läsnäolotapahtumista ja hoitaa veronumeroiden tarkastukset sekä raportoi työntekijätiedot verottajalle. Kulunvalvontatietojen keruu tapahtuu esimerkiksi kulkuporteilla tai leimauspäätteillä (mahdollista myös tekstiviestillä tai älypuhelimella).

Etävartiointi perustuu uusimpiin infratunnistin- ja kameratekniikoihin. Langaton 3G-kameravartiointi 24h-valvonnalla edustaa nykyaikaista etävartiointia. Vartiointiliike antaa tarvittaessa kuulutuksen luvatta paikallaolijoille, ja mikäli luvaton tunkeutuja ei poistu, paikalle voidaan kutsua vartija tai viranomainen. Etävartiointi toimii samalla tallentavana kameravalvontana.

Oikea tapa

Kulunvalvonnan ja etävartioinnin etuja:

-Kulunvalvontaohjelmat mahdollistavat työmaiden työntekijöiden ilmoitusvelvollisuuden täyttämisen verottajan ja aluehallintoviraston vaatimusten mukaisesti.

-Ohjelmalla voidaan hallita kulkulupia ja urakoitsijaketjutusta, sekä hoitaa esimerkiksi tilaajavastuulain alaisten velvoitteiden, vastuuvakuutusten ja työterveyshuollon järjestämisen seurantaa.

-Ohjelma auttaa myös perehdytyksessä sekä työntekijöiden henkilöpätevyyksien hallinnassa.

-Jatkuva reaaliaikainen etävartiointi torjuu ilkivaltaa ja rikoksia tehokkaasti jo ennakkoon.

Väärä tapa

Mikäli työmaalla ei ole käytössä etävartiointia eikä kulunvalvontaa, työmaan hallinta vaikeutuu. Työmaa altistuu rikoksille ja ilkivallalle eikä esimerkiksi hätätilanteissa tiedetä ketkä kaikki työntekijät ovat paikalla. Työnantaja voi myös syyllistyä laiminlyönteihin työntekijöidensä ilmoitusvelvollisuuden täyttämisessä.

Lisätietoja

Turvapuistokierroksella rasti numero 93

Vastuuyritys