Ryhmä Korkealla työskentely
Rasti: 5/17

Elementinpurkuteline

Ontelolaattojen ja betonielementtien turvallinen purku työmaalla on haasteellinen tehtävä. Elementtipurkuteline takaa turvallisen ja nopean elementtien käsittelyn myöskin talvella.

Elementtien käsittelyssä on myös sattunut kuolemaan johtaneita tapaturmia. Vuonna 2012 Helsingissä rakennusmies kuoli, kun kuorman purkuvaiheessa puuelementit kaatuivat hänen päälleen. Vuonna 2015 kaksi työntekijää kuoli kaatuneen betonielementin alle, toinen Rovaniemellä ja toinen Inkoossa. (Aluehallintovirasto 2017)

Oikea tapa

Tukevilla elementipurkutelineillä vähennetään tarvetta kiipeämiseen. Kaiteilla varustetut työtasot molemmin puolin tekevät työstä turvallisempaa sekä mukavampaa. 

Purkutyön putoamisen pysäyttävänä järjestelmänä voi olla lavalla oleva kiinteä elämänlanka joka nostetaan käyttöön ennen lavalle menoa, tämä ei yksinään kuitenkaan tarjoa ratkaisua lavalle kiipeämiseen.

Elementtienpurkupaikan sijaiti tulisi merkitä selkeästi jotta työmaalle ensimmäistä kertaa toimittava kuljettaja osaa ajaa sille, sekä sijainin suunnittelussa tulisi huomioida työmaaliikenteen vaarat.

Väärä tapa

Vaarana on putoaminen sekä epämiellyttävät työasennot.

Valheellinen luotto työvälineisiin ja niiden turvallisuuteen, kaikki elementinpurkutelineet eivät suojaa lavan perältä tippumiselta tai tarjoa mahdollisuutta kiinnittää turvavaljaita.