Ryhmä Korkealla työskentely
Rasti: 4/17

Kattotyömaa

Kattotyömaalla on käynnissä vedeneristyksen uusiminen. Tällöin työvaiheita ovat mm. vanhan vedeneristyksen purkaminen, uusien lämmön- ja vedeneristeiden asennus sekä pelti- ja LVIS-työt.

 

Oikea tapa

Jokaisessa työvaiheessa työturvallisuus on huomioitava erikseen. Pääsääntöisesti putoamissuojaus pyritään aina toteuttamaan kaiteiden avulla, mutta joissain tilanteissa työskentely on suoritettava valjastyönä. Tällöin kiinnittymispisteet on suunniteltava tarkkaan.

Ennen työskentelyn aloittamista suunnitellaan turvallinen työskentely kattotyömaalla mm. riskiarvioinnin, turvallisuussuunnitelman ja putoamissuojaussuunnitelman avulla. Jokainen kattotyömaalla työskentelevä perehdytetään kyseisen kattotyömaan erityispiirteisiin.

Kattotyömaalla työskenneltäessä on käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta eli mm. suojakypärää, silmien suojausta, kuulonsuojaimia, suojavaatetusta, käsineitä ja turvajalkineita.

Väärä tapa

Kattotyömaalla työskenneltäessä yleisesti suurin turvallisuusriski on katolta putoaminen.

Lisätietoja

Turvapuistokierroksella rasti numero 96