Ryhmä Korkealla työskentely
Rasti: 6/17

Nojatikkaat

Suomessa pelkästään vuosien 1991 ja 2011 välisenä aikana 16 ihmistä kuoli työskennellessään nojatikkailla. Keskimääräinen putoamiskorkeus menehtyneillä oli 3 metriä. Tikkaat olivat yhtä tapausta lukuun ottamatta kiinnittämättä yläpäästään. Vain yhdessä tapauksessa tikkaat oli tuettu alhaalta, ja silloinkin vain lankunpätkällä. Yleisin kuolinsyy oli päähän osunut isku, eikä yhdelläkään menehtyneellä ollut kypärää päässään.

Oikea tapa

Käytä vain hyväksyttyjä tikkaita. Nojatikkaita saa käyttää vain tilapäisenä kulkutienä. Tikkaat on asetettava ja tuettava siten, että ne eivät kaadu.Tikkaissa on käytettävä liukuesteitä ja aina kun on mahdollista myös yläpäässä kaatumisen estäviä laitteita. Varmistushenkilön on oltava paikalla tarvittaessa.Tikkaat on tarvittaessa erotettava ympäristöstään esimerkiksi lippusiimalla. Säilytä ote, kun nouset tikkaita. Älä kuljeta työkaluja käsissäsi. Tikkaita kiivettäessä on aina oltava kolme raajaa kiinni tikkaissa, ns. kolmen pisteen sääntö.

Väärä tapa

Tikkaita ei koskaan saa käyttää työalustana niiden epävakauden vuoksi. Tikkaat voivat luistaa alta tai kaatua sivusuunnassa. Tikkailla seisova henkilö ei tikkaiden kaatuessa ennätä reagoida tilanteeseen ja tulee useimmiten hallitsemattomasti alas - tuuriin ja omiin kykyihin luottaminen on hengenvaarallinen virhe. Tikkaita kiivettäessä käsissä pidettävä tavara tekee tilanteesta vielä vaarallisemman. Älä käytä viallisia tai taipuneita tikkaita.

Aiheeseen liittyvä video

Lisätietoja

Turvapuistokierroksella rasti numero 13

Vastuuyritys