Ryhmä Korkealla työskentely
Rasti: 7/17

Aukot suojattava

Suojaamaton aukko aiheuttaa putoamisvaaran tai päälle putoavan esineen vaaran alapuolella työskenteleville.

Oikea tapa

Suojaus täytyy suorittaa aina, kun aukko on jalkaterää tai sitä suurempi. Suojaus tehdään kannella, joka kestää vähintään 150 kg kuorman tai suojakaiteella ja jalkalistalla, jos aukon pienempi sivu tai halkaisija on yli 1 m. Suojakannen paikaltaan siirtyminen on estettävä aluspuilla tai kiinnityksellä, ja suojakansi on merkittävä näkyvästi punaisella rastilla.

Väärä tapa

Suojaamaton tai väärin suojattu aukko aiheuttaa vaaran. Myös merkitsemätön suojattu aukko aiheuttaa vaaran.

Lisätietoja

Turvapuistokierroksella rasti numero 24

Vastuuyritys