Ryhmä Kone- ja laiteturvallisuus
Rasti: 11/16

Puolen sekunnin sääntö

Työntekijä oli poistamassa jäätynyttä kiviainesta hihnakuljettimen vetorummulta. Hän niin sanotusti 'sorvasi' jäätä lapion kärjellä. Lapio joutui kuljetinmaton ja telan väliseen nieluun ja vetäisi miehen mukanaan. Onnettomuudessa henkilön oikea käsi murskaantui pahoin ja jouduttiin amputoimaan olkapäästä.

Oikea tapa

Kuljetin on aina pysäytettävä ja erotettava käyttövoimaasta ennen häiriön poistoon tai huoltotyöhön ryhtymistä.

Väärä tapa

Puolen sekunnin säännöllä tarkoitetaan ihmisen reaktion hitautta suhteessa kuljettimen etenemisnopeuteen. Ihmisen reaktionopeus on noin puolen sekunnin luokkkaa, ja kuljetin kulkee puolen sekunnin aikana noin käsivarren mittaisen matkan. Kuljetin vetää lapion ja käden nieluun nopeammin, kuin ihminen ehtii reagoimaan esimerkiksi kätensä irrottamalla. Lapion tai muun työkalun nykäisy voi vielä voimistaa puristusotetta.

Lisätietoja

Turvapuistokierroksella rasti numero 54

Vastuuyritys