Ryhmä Kone- ja laiteturvallisuus
Rasti: 10/16

Kuljetinturvallisuus

Puolen sekunnin säännön yhteydessä kerrottiin tapauksesta, jossa murskamies ei ehtinyt irrottaa otettaan lapiosta sen joutuessa kuljettimen nieluun.

Oikea tapa

Kuljettimien turvallinen käyttö:

-Käytä aina teollisesti valmistettuja CE-merkittyjä kuljettimia. Tällöin onnettomuuden vaara on minimoitu koneen rakenteilla.

-Varmista kuljettimen sivuilla sijaitsevien hätäpysäytysvaijereiden säädöt ja toimintakunto vähintään kerran kuukaudessa.

-Ennen töiden aloittamista lukitse turvakytkin 0-asentoon henkilökohtaisella lukolla ja ota avain taskuun.

-Varmista ennen käyttöönottoa, että kuljettimen suojarakenteet ovat paikoillaan ja, että maaston muodosta tai kertyneestä materiaalista johtuen normaalisti ulottumattomissa oleviin nieluihin ei ylety. Hihnakuljettimen nielut ovat hengenvaarallisia ja ne on suojattava standardin SFS-EN 620 mukaan.

Väärä tapa

Suojaamaton kuljetin sisältää useita vaarallisia nieluja.

Lisätietoja

Turvapuistokierroksella rasti numero 55

Vastuuyritys