Ryhmä Kone- ja laiteturvallisuus
Rasti: 6/13

Konesuojaus

Kiviainestuotannon konesuojauksissa Rudus käyttää brittiläistä Quarry Products Associationin (QPA) parhaiden käytäntöjen opasta. Siinä on malliesimerkein opastettu konesuojien tyypillisiä ratkaisuja, jotka vähintään täyttävät konesuojausdirektiivin vaatimukset.

Oikea tapa

Kaikki koneen nielut on suojattu. Suojaetäisyydet:

-Mikäli sormi mahtuu suojan läpi, sen tulee olla asennettu yli 12 cm päähän vaarasta.

-Mikäli käsi mahtuu suojan läpi, sen tulee olla asennettu yli metrin päähän vaarasta.

Väärä tapa

Suojaamaton nielu voi imaista sormen, käden tai jopa koko henkilön.

Lisätietoja

Turvapuistokierroksella rasti numero 53

Vastuuyritys