Ryhmä Kone- ja laiteturvallisuus
Rasti: 9/13

Henkilönostin

Tikapuiden käyttö työalustana on aiheuttanut niin suuren määrän onnettomuuksia rakennustyömailla, että se on nykyään kielletty lailla. Työtehtävissä, joissa pitää ylettyä korkealla olevaan kohteeseen, henkilönostin on yleensä joustava ja verrattain edullinen ratkaisu.

Oikea tapa

Työnantajan on valittava työtehtävään soveltuva riittävällä ulottumalla ja kantokyvyllä varustettu henkilönostin sekä varmistuttava käyttäjän kyvystä käsitellä laitetta turvallisesti. Perehdytys voidaan antaa itse tai taidot voi hankkia ulkopuolisella kurssilla. Henkilönostimen käyttöön tarvitaan aina työnantajan antama kirjallinen käyttölupa.

Henkilönostoon saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen katsastettua henkilönostolaitetta. Trukissa tai kurottajassa henkilönostokoria käytettäessä on molempien oltava katsastettuja ja yhteen sopivia. Henkilönostoa saa tehdä ainoastaan siihen koulutettu kuljettaja.

Henkilönostimen korissa on yleensä erikseen merkitty paikka putoamissuojainten kiinnittämistä varten, tämä paikka on erikseen merkitty koska sen on mitattu kestävän putoamisesta aiheutuvan rasituksen. Pahimmassa tapauksessa väärin valittu putoamissuojainten kiinnityskohta hajoaa ja ihminen tippuu maahan ilman hidastumista. 

Väärä tapa

Henkilönostimen korista kurotteleminen lisää riskiä pudota korin ulkopuolelle. Koriin merkittyä kuormaa ei saa ylittää. Maapohjan tarkastamisen laiminlyönti ja huolimaton tukijalkojen asettelu saattaa johtaa nostimen jalustan kallistumiseen käytön aikana. Yleensä kallistumisen johdosta laitteen rajoittimet estävät normaalit ohjaustoiminnot, jolloin työt keskeytyvät. Merkittävä ylikuorma tai vakava huolimattomuus maapohjan arvioinnissa saattavat johtaa jopa nostimen kaatumiseen.

Aiheeseen liittyvä video

Lisätietoja

Turvapuistokierroksella rasti numero 56

Vastuuyritys