Ryhmä Työhygienia ja kemikaaliturvallisuus
Rasti: 3/8

Kaasuvalvonta

Kaasuvalvonnalla varmistetaan kohteen turvallisuus mittaamalla ilmassa olevien kaasujen pitoisuuksia. Kaasuvalvonta voi kohdistua myös ympäristölle haitallisiin kaasuihin kuten ammoniakkiin ja kasvihuonepäästöihin.

Oikea tapa

-Jotkut kaasut voivat olla hajuttomia/näkymättömiä/mauttomia, niiden havaitseminen ilman mittaria voi olla jopa mahdotonta.

-Kaasuvalvontalaitteisto pystyy varoittamaan ihmiselle tai ympäristölle haitallisista olosuhteista.

-Kaasuvalvonnalla pyritään ehkäisemään räjähdysvaaroja, myrkyllisiä kaasuja ja hapenpuutetta teknologian avulla.

-Kaasujen pitoisuuksia voidaan valvoa kiinteillä järjestelmillä tai henkilökohtaisilla mukana kuljetettavilla kaasuilmaisimilla, laitteiden tarkoitus on ilmaista kaasun läsnäolo ja pitoisuus ilmassa.

Väärä tapa

-Happea syrjäyttävien kaasujen määrää ahtaassa tai suljetussa tilassa tulee myös tarkkailla, hapen puute voi johtaa tajunnanmenetykseen tai jopa kuolemaan.

-Liiallinen happipitoisuus lisää räjähdysvaaraa tulitöissä.

-Myrkylliset kaasut ilmassa voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja keuhkoille ja muille elimille.