Ryhmä Työhygienia ja kemikaaliturvallisuus
Rasti: 2/8

Viemärisujutus

Viemärisujutuksissa käytetään epoksia, joka on ihokosketuksessa allergisoivaa ainetta. Lisäksi viemärin puhdistustyössä vapautuu ilmaan viemärin epäpuhtauksia.

Hengityssuojain suojaa putkistosta irtoavilta epäpuhtauksilta ja suojavaatetuksen tarkoitus on suojata ihoa epoksin haitoilta.

Oikea tapa

Viemärisujutus on turvallista, kun:

- Muistetaan asianmukaiset suojavarusteet.

- Muistetaan ergonomiset työasennot ja oikeaoppiset nostot taakkaa kannettaessa.

Väärä tapa

Työskentely ilman asianmukaisia suojavarusteita voi altistaa epoksiallergialle ja työtapaturmille.

Lisätietoja

Turvapuistokierroksella rasti numero 99

Vastuuyritys