Ryhmä Perehdytys
Rasti: 3/12

Sementti- ja kalkkikuormien lastaus ja purku

Rastilla on kyseessä jauhetavarasäiliöajoneuvon lastaus- ja purkualueella vaadittavien oikein valittujen henkilökohtaisten suojavarusteiden oikea käyttö.

Oikea tapa

Ajoneuvon päällä liikuttaessa on tärkeää varmistaa turvallisuus oikealla toiminnalla. Korkea suojakaide täytyy nostaa ylös, kun ajoneuvon säiliön päälle noustaan. Mikäli suojakaidetta ei voi esimerkiksi lastauspaikan mataluuden vuoksi käyttää, on silloin käytettävä valjastyyppisiä putoamissuojaimia. Muita varusteita, joita täytyy käyttää lastauksessa ja lastin purussa ovat kypärä suojalaseineen. Poltettua ja sammutettua kalkkia käsitellessä on käytettävä tiivitä suojalaseja, huomiovärivaatetusta ja turvakenkiä. Huomaa perävaunun sivulle kiinnitetyt opastaulut, joissa on mm. näytetty erityyppisten suojalasien suojavaikutus silmille pölyä tai jauheita vastaan.

Väärä tapa

Lisätietoja

Turvapuistokierroksella rasti numero 81

Vastuuyritys