Ryhmä Nostotöiden turvallisuus
Rasti: 4/6

Nostoapuvälineet

Nostoissa tulee käyttää vain mitoitukseltaan soveltuvia ja käyttötarkoitukseen suunniteltuja CE-hyväksyttyjä nostoapuvälineitä.

Oikea tapa

Nostoapuvälineet tulee tarkastaa perusteellisesti vähintään kerran vuodessa (pakollista 1.12.1998 alkaen). Tarkastusten tiheys määräytyy käyttöolosuhteiden ja käytön määrän perusteella. Tarkastukset tulee suorittaa nostoapuvälineisiin perehtyneen, sopivan ammattitaidon, käytännön kokemuksen ja/tai koulutuksen omaavan henkilön toimesta. Tarkastuksista on pidettävä tarkastuskirjaa, johon merkitään havaitut puutteet, hylätyt nostoapulaitteet ja esim. nostoketjuyhdistelmiin vaihdetut komponentit. Tarkastuskirjat on säilytettävä vähintään 2 vuotta. Tarkastuskirjan tai muun todistuksen viimeksi suoritetusta tarkastuksesta on oltava työvälineen mukana tai sen välittömässä läheisyydessä.

Väärä tapa

Lisätietoja

Turvapuistokierroksella rasti numero 71

Vastuuyritys