Ryhmä Nostotöiden turvallisuus
Rasti: 3/6

Tuotteiden turvallinen pinoaminen

Ikkunoita valmistavassa tehtaassa oleva niputuskone oli epäkuntoinen ja valmistuneet tuotteet eivät olleet suorassa. Työntekijä koetti kangeta ikkunapinoa suoraan, kun kasa lähti kaatumaan. Pitkä työntekijä koetti pysäyttää kaatuvaa pinoa, jäi sen alle ja menehtyi pään iskeydyttyä joko kaatuneeseen nippuun tai lattiaan.

Oikea tapa

Suunnittele pinoaminen ennen työvaihetta. Laske kokonaismassa pinta-alaa kohti ja huolehdi vaakasuoruudesta. Hanki oikeanlaiset välipuut ja/tai tukimateriaalit. Älä pinoa, jos epäilet sortumavaaraa! Hoida pinoaminen koneella tai nosturilla aina jos se on mahdollista. Älä liikuttele valmista tuotepinoa. Jos tuotepino ei ole suorassa, pura pinoa ja kokoa se uudelleen turvallisemmin. Älä yritä pysäyttää päälle kaatuvaa taakkaa.

Väärä tapa

Mahdollisia vaaratilanteita:

-Alustan kantavuus pettää.

-Tuote liukuu aluspuilla tai pinoamisen välipuilla.

-Painopisteen epäkeskeisyys aiheuttaa kaatumisen.

-Pinon korkeuden aiheuttama epävakaus.

-Pinon massan aiheuttama kuormitus.

-Pinon tasoittaminen, kankeaminen, oikaiseminen tai liikuttaminen käsin tai koneella voi aiheuttaa taakan kaatumisen.

Lisätietoja

Turvapuistokierroksella rasti numero 83

Vastuuyritys