Ryhmä Työhygienia ja kemikaaliturvallisuus
Rasti: 10/10

Kemikaalien käsittely ja säilytys

Tehdasalueelle pääsi nuorisoa, joka teki ilkivaltaa avaamalla kemikaalisäiliöiden hanoja ja laskemalla monta säiliöllistä kemikaaleja maahan. Kemikaalivuoto oli suuri, sillä tehtaalla oli kesäsesongin takia poikkeuksellisen paljon säiliöitä varastoituna ulos.

Oikea tapa

Kemikaalien pääsy viemäriin tai vesistöön on estettävä. Kemikaalit eivät saa sekoittua keskenään ja kemikaalien määrät, laadut, ominaisuudet sekä yhteisvaikutukset tulee olla tiedossa. Kaikki kemikaalit säilytetään omissa hyväkuntoisissa, suljetuissa ja merkityissä astioissa. Myös putkistot on nimettävä ja virtaussuunnat merkittävä. Kaikki nestemäisten kemikaalien astiat säilytetään valuma-altaissa, joiden tilavuus on vähintään 10% suurempi kuin isoimman altaassa olevan astian tilavuus. Putkistojen, laitteistojen, säiliöiden (myös muovisten)  ja valuma-altaiden kunto on tarkastettava säännöllisesti. Säiliöitä siirreltäessä tai työkoneilla niiden läheisyydessä liikuttaessa tulee olla varovainen, jotta säiliöt eivät rikkoutuisi. Kemikaalit tulee säilyttää aina lukituissa sisätiloissa. Varastosta tulee löytyä kunkin käytössä olevan kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteet sekä silmähuuhtelupullot.

Väärä tapa

Puutteellinen tietämys kemikaalien käsittelystä ja niiden säilytyksestä, sekä puutteelliset merkinnät kemikaalisäiliöissä voivat aiheuttaa vaaran niin ihmisille kuin ympäristöllekin.

Lisätietoja

Turvapuistokierroksella rasti numero 65

Vastuuyritys