Ryhmä Työhygienia ja kemikaaliturvallisuus
Rasti: 7/8

Kemikaaliturvallisuus

Tunnettuja vaaroja vähätellään ja tuntemattomia liioitellaan. Tyypillinen kemikaalitapaturma sattuu henkilölle, joka on tottunut käyttämään kyseistä kemikaalia työssään, esimerkiksi maalia tai liuotinta.

Oikea tapa

Työpaikalla käytettävistä kemikaaleista on laadittava kemikaaliluettelo. Käyttöturvallisuustiedote on oltava helposti saatavilla kaikista kemikaaleista. Hyvä käytäntö on laitaa kaikkien kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet kansioon ja tehdä niille sisällysluettelo, joka toimii kemikaaliluettelona. Lue aina käyttöohjeet ennen kemikaalin käyttöä! Jos alueella säilytetään palavia tai räjähdysherkkiä kemikaaleja, on tilojen paloturvallisuus erikseen arvioitava ja tarvittaessa ATEX-luokiteltava.

Väärä tapa

Kemikaalit voivat olla monella tavalla vaarallisia: Kemikaalit voivat aiheuttaa terveyshaitan, kuten iho- ja silmä-ärsytystä, allergisia ihoreaktioita, hengitysteiden ärsytystä, välitöntä myrkyllisyyttä, uneliaisuutta tai huimausta. Ne voivat syövyttää ihoa tai aiheuttaa vakavia silmävaurioita. Nesteet ja niiden höyryt, kaasut, aerosolit ja kiinteät aineet voivat olla syttyviä tai räjähtäviä. Kemikaalit voivat aiheuttaa kroonisen terveyshaitan tai olla välittömästi myrkyllisiä. Lisäksi on huomioitava erilaiset ympäristövaarat.

Lisätietoja

Turvapuistokierroksella rasti numero 64

Vastuuyritys