Ryhmä Korkealla työskentely
Rasti: 13/17

Telineet

Työtelineellä työtasoineen ja kaiteineen on oltava riittävä lujuus ja vakavuus. Putoamisonnettomuuksissa riski vakavalle loukkaantumiselle tai jopa kuolemalle on suuri.

Oikea tapa

Työtelineellä työtasoineen ja kaiteineen on oltava riittävä lujuus ja vakavuus. Tästä syystä on suositeltavaa käyttää alumiinirakenteisia telineitä.Telineet on tarkastettava aina ennen käyttöä. Tarkastuksesta on merkkinä telinekortti, joka on sijoitettava nousutien läheisyyteen.Telineessä ja telineen työtasoissa ei saa olla yli 30 mm aukkoja. Yli 2 m korkeissa telineissä tulee olla kaiteet, ja kaiteissa on oltava kolme johdetta (käsijohde, välijohde, jalkalista). Telineen portaat on oltava askelmalliset. Tarkemmat määräykset telineiden vaatimuksista löytyvät valtioneuvoston asetuksesta rakennustyön turvallisuudesta.

Väärä tapa

Suurimpia vaaroja ovat telineiltä putoaminen ja telineiden kaatuminen.

Aiheeseen liittyvä video

Lisätietoja

Turvapuistokierroksella rasti numero 75

Vastuuyritys