Ryhmä Siisteys ja kulkureittien selkeys
Rasti: 2/5

Työmaan siisteys

Työsuojelutarkastajien kampanjasta selviää, että liukastumiset, kompastumiset ja kaatumiset ovat EU:ssa suurin työtapaturmien syy kaikilla toimialoilla, raskaasta teollisuudesta aina toimistotyöhön. Suomessa tapahtuu vuosittain useita vakavaan vammautumiseen johtavia kaatumistapaturmia.

 

Oikea tapa

Kypärän leukahihna pitää kypärän tukevasti päässä kaaduttaessakin. Valon riittävyys, kulkualustojen siisteys ja kulkualustaan sopivat jalkineet ovat keskeisiä liukastumis- ja kompastumistapaturmien estämisessä. Toiminta ei saa aiheuttaa ympäristön roskaantumista eikä maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Työmaa on mahdollista pitää siistinä, kun tavarat varastoidaan niille varatuille paikoille ja kaikki siistivät jälkensä jokaisen työvaiheen jälkeen. Lajittele jätteet asianmukaisesti: toimita romurauta, vaaralliset jätteet ja muut alueelle kertyneet jätteet asianmukaiseen vastaanottopaikkaan riittävän usein. Siivoa myös ulkopuolisten tuomat jätteet asianmukaisesti.

 

 

Väärä tapa

Liukastuminen tai kompastuminen voi johtaa käsien tai jalkojen murtumisiin tai aiheuttaa päähän kohdistuvia vammoja silloin, kun tapaturman uhri kolauttaa päänsä kaatuessaan. Kulkualueella olevat terävät kulmat ja esineet aiheuttavat lisävaaraa. Epäsiistille työmaalle saattaa ilmestyä myös ulkopuolisten tuomaa jätettä, ja epäsiisti ympäristö voi lisätä ilkivaltaa.

Lisätietoja

Turvapuistokierroksella rasti numero 11

Vastuuyritys