Ryhmä Siisteys ja kulkureittien selkeys
Rasti: 3/5

Jätteiden lajittelu työmaalla

Jätemateriaalivirtojen erillään pitäminen alkaa jo jätteen syntyvaiheesta. Kun eri jätejakeita ei milloinkaan sekoiteta keskenään, kierrätys tehostuu.

Oikea tapa

Jätehuolto on osa työmaan turvallisuussuunnitemaa.Työstä syntyvät jätejakeet voidaan tunnistaa ennakkoon ja viimeistään siinä vaiheessa, kun jätettä alkaa syntyä. Käyttötarpeen mukaan varataan jokaiselle jätejakeelle erilliset jätteenkeräysastiat.Tarvittaessa huolehditaan myös lukituksesta, valuma-altaista, valaistuksesta, ajoluiskista jne. Jätteen keräys on hyvä suunnitella jo kuljetusta varten. Esimerkiksi kannella varustettu vaihtolava toimii sekä keräys- että kuljetusastiana.

Väärä tapa

Kompastumiset ja liukastumiset ovat yleisimpiä tapaturman aihettajia. Mikäli jätehuolto ei toimi ja jätteet ovat pitkin työmaata, tapaturmariski kasvaa.

Lisätietoja

Turvapuistokierroksella rasti numero 33

Vastuuyritys