Ryhmä Liikennöintiturvallisuus
Rasti: 11/18

Elementin kiinnittäminen kuljetuslavetille

Tieliikennelaissa tieliikenneasetuksessa säädetään kuorman kiinnittämisestä kuljetuksissa. Perusperiaatteena on kaksisuuntainen kuorman sidonta, jolloin kuorma sidotaan lavaa vasten ja saman suuruisella sidonnalla liikkeen suuntaan.

Oikea tapa

Kuvan ontelolaatat on sidottu lavaa vasten kahdella ketjulla sekä vastaavalla sidonnalla liikkeen suuntaisesti.

Väärä tapa

Oikeasta kuormauksesta saa etuja:

-Väärästä kuormauksesta tai puutteellisesta kuorman varmistuksesta johtuvat liikennevahingot vähenevät.

-Vähentää ristiriitatilanteita tievalvonta tilanteissa.

-Lisää kuljetusten kannattavuutta kuormatilojen täyttöasteiden parantuessa.

Lisätietoja

Turvapuistokierroksella rasti numero 32

Vastuuyritys