Ryhmä Liikennöintiturvallisuus
Rasti: 12/18

Ajotien reunavallit

Kiviainespaikassa varastokasaa tehnyt kauhakuormaajankuljettaja sai sairauskohtauksen ja menetti koneen hallinnan. Kauhakuormaaja lähti valumaan 8 metrin korkuisen varastokasan päällä. Kasan reunaan rakennettu 700 mm korkuinen soravalli pysäytti sitä päin peruuttaneen koneen ja henkilövahingoilta säästyttiin.

Oikea tapa

Reunavallin teko kannattaa yhdistää muuhun työhön. Kun ajotietä rakennetaan, tehdään reunavallit samalla kertaa, jolloin vältytään suurilta ylimääräisiltä kustannuksilta. Varastokasaa rakennettaessa pidetään kasan ja ajotien reunan reunavalleja yllä. Vallin korkeuden on oltava vähintään 70 cm tai suurimman käytössä olevan koneen akselin korkeus.

Väärä tapa

Raskaan ajoneuvon kaatuminen voi aiheuttaa vakavia vammoja ja kuljettaja voi loukkaantua vaikka ohjaamo säilyisi ehjänä. Erityisen vaarallisia ovat paikat, joissa ajotie on korkealla tai sen reunassa on vesistö tai syvä oja.

Lisätietoja

Turvapuistokierroksella rasti numero 16

Vastuuyritys