Ryhmä Korkealla työskentely
Rasti: 10/17

Putoamissuojaverkko

Työnjohtoharjoittelija oli suunnittelemassa purkujätteen siirtoa rakennustyömaalla, kun työlavalta noin 50 metrin korkeudesta pudonnut pajavasara osui hänen päähänsä. Iskun voimasta hänen suojakypäränsä halkesi ja hän menehtyi saamiinsa vammoihin myöhemmin. (TOT 4/07)

Oikea tapa

Suojaverkon rakenne ja silmäkoko voidaan suunnitella ja toteuttaa kohdekohtaisesti suojaamaan määritellyiltä putoavilta esineiltä ja tarvittaessa myös henkilöiden suojaamiseen. Suojaverkoilla saadaan parannettua alapuolisien alueiden turvallisuutta, mikä vähentää alueen rajaamisen tarvetta. Suojaverkot on pyrittävä sijoittamaan mahdollisimman lähelle putoamisen lähtöpistettä. Verkon alapuolella on oltava jouston salliva riittävä vapaa tila. Verkko voidaan asentaa myös pystyyn estämään putoamisen alkaminen.

Väärä tapa

Väärin mitoitettu tai asennettu suojaverkko voi aiheuttaa vaaraa. Suojaverkoissa ei saa olla aukkoja ja niiden on ulotuttava vähintään 3 metriä julkisivun ulkopuolelle. Henkilönsuojauksessa käytettävät verkot on oltava standardien mukaisia ja ne on asennettava standardien mukaisesti koulutettujen henkilöiden toimesta.

Lisätietoja

Turvapuistokierroksella rasti numero 27

Vastuuyritys