Ryhmä Ympäristön huomioiminen
Rasti: 3/5

Betoniauton pesupaikka

Kuljettaja laskeutui autosta ja ehti ottaa muutaman askeleen, jonka jälkeen hän liukastui ja kaatui laatalle satuttaen itseään. Kuljettaja hakeutui seuraavana päivänä lääkäriin kovan kivun vuoksi, jonka seurauksena hän jäi 6 päivän sairauslomalle. Kuljettajalla oli tehdasnastoitetut turvajalkineet.

Oikea tapa

Betoniautot pestään sitä varten suunnittellussa pesupaikassa. Käytä talvikelillä liukuestein varustettuja turvajalkineita ja muista kulkureittien talvikunnossapito. Ota huomioon myös yksintyöskentelyn riskit. Käytä henkilönsuojaimia: kypärää leukahihnalla, silmiensuojaimia, kuulosuojaimia ja pitkähihaista työasua.

Huomioi myös ympäristönäkökohdat. Veden säästämiseksi pesuvesi tulee kierrättää suljetussa kierrossa. Pesupaikalla tulee olla saatavilla vettä hylkivää imeytysainetta tai -mattoa,  jotta öljyvahingot saadaan siivottua altaiden pinnalta pois.

Väärä tapa

Betoniauton pesupaikalla on talvisin vakava liukastumisvaara. Painevettä käytettäessä irtoava betoni saattaa lentää kovalla nopeudella. Lisäksi vesi on talvella erittäin kuumaa ja tuore betoni on kemiallisesti ärsyttävää. Pesuvesistä voi olla haittaa myös ympäristölle ja viemäriverkostolle, sillä ne ovat vahvasti emäksisiä ja ne sisältävät selkeytettynäkin kiintoainesta. Betonijätettä ei saa levitä kuivatustasolta ympäristöön tai ojiin.

Lisätietoja

Turvapuistokierroksella rasti numero 15

Vastuuyritys