Ryhmä Kone- ja laiteturvallisuus
Rasti: 2/13

Sementtisiilon täyttö

Sementtisiilo täytetään puhaltamalla siihen sementtiä säiliöauton kompressorilla. Sementtisiilo on suurikokoinen säiliö, jota ei ole suunniteltu paineastiaksi. Sementtipölyn leviämisen estämiseksi siilo on lähes umpinainen. Täyttö- ja purkuputkien lisäksi siinä on suodattimella varustettu paineentasausaukko/-venttiili.

Oikea tapa

Noudatetaan säiliön täyttöohjeita. Säiliössä tulee olla ylipaineistumisen estävä laitteisto, joka sulkee täyttöputken paineen noustessa tai säiliön täyttyessä.

Väärä tapa

Kompressorin paine riittää halkaisemaan siilon, mikäli paine pääsee nousemaan.Satojen kuutiometrien kokoinen säiliö varastoi paineen kertyessä valtavan määrän energiaa.Siilo voi haljeta tuhoisin seurauksin, jolloin siilosta voi lentää irto-osia paineen vaikutuksesta. Korkealta lentävä ja putoava suodatin on erittäin vaarallinen.

Lisätietoja

Turvapuistokierroksella rasti numero 73

Vastuuyritys