Ryhmä Liikennöintiturvallisuus
Rasti: 4/18

Yhteinen työpaikka, työturvallisuuskulttuuri ja omavalvonta

Yhteistyö on kestävin tie edistää työturvallisuutta, ja toisaalta työturvallisuudesta saatava hyöty on yhteistä. Yhteinen työpaikka on vaaranpaikka ilman yhteisiä pelisääntöjä. Vastuiden ja velvollisuuksien ymmärtäminen ja niistä yhteisesti sopiminen on välttämätöntä turvallisen työympäristön luomiseksi. Olennaista työturvallisuustoiminnan suunnittelussa on myös pystyä aikaisempaa paremmin ottamaan huomioon mm. toimialan nopeat suhdannevaihtelut ja niistä seuraavat rakennemuutokset.

Työturvallisuuskulttuurin kartoitus (Miten toimimme nyt?) ja sen kehittäminen (Kuinka meidän tulee toimia!) hyödyntävät avointa sekä vuorovaikutteista johtamista ja asiantuntijatyötä, minkä avulla Liikennevirasto parantaa oman työyhteisönsä hyvinvointia sekä motivoi yhteistyökumppaneitaan tekemään samoin.

Omavalvonta on viraston omaa sisäistä toimintaa, jolla osaltaan varmistetaan, että tilaajat (Liikennevirasto ja ELY-keskukset) ja palveluntuottajat toimivat lainsäädännön, toimintaohjeiden, turvallisuusmääräyksien ja -ohjeiden sekä muiden Liikenneviraston asettamien vaatimusten ja sopimusten mukaisesti. Omavalvonta kattaa kaikki väylänpidon vaiheet: suunnittelun, rakentamisen, hoidon ja ylläpidon. Kaikista omavalvonnoista dokumentoidaan tulokset, päätökset ja korjaavat toimenpiteet vastuutahoineen.

Oikea tapa

Väärä tapa

Vastuuyritys