Ryhmä Tikas- ja porrasturvallisuus
Rasti: 2/6

Köysiavusteinen tikastyöskentely

Putoamisen estävä järjestelmä on ammattilaisten tapa toimia putoamisvaarallisilla alueilla. Putoamisen estävällä järjestelmällä työntekijä estää putoamista aktiivisesti säätämällä köyden pituutta, eikä salli siihen löysää. Köysityöskentely on köysien varassa roikkuen tapahtuvaa työskentelyä. Köysityöskentelyä käytetään kohteissa, minne paremmilla menetelmillä on kohtuuttoman vaikeaa tai mahdotonta lähestyä. Yleensä köysityöskentelykohteessa tehdyt työt ovat kestoltaan lyhytaikaisia, mutta myös laajempia kohteita tehdään köysityöskentelyn avulla. Esimerkkeinä mainittakoon vaikeasti lähestyttävät ikkunapesut korkeissa rakennuksissa sekä erilaisten rakennusten tarkastukset ja niiden huollot.

Oikea tapa

Putoamisen estävää järjestelmää hyödyntäen työntekijä saa lisääntyneen turvallisuuden lisäksi jatkuvaa työnaikaista tukea, parantunutta työergonomiaa ja lisääntynyttä työntehokkuutta. Köysityöskentelyn etuja ovat mm. nopea ja turvallinen kohteen lähestyminen, sekä pieni haitta toimintaympäristölle. Köysityöskentely on erikoisosaamista vaativa työskentelytapa ja vaatii erikseen työhön koulutetut henkilöt, joilla on suora pelastusvalmius loukkaantuneen alas tuomiseen köysistöstä. Köysityöskentely vaati aina kirjalliset työ- ja pelastussuunnitelmat.

Väärä tapa

Putoamisen estävässä järjestelmässä löysä köysi tarkoittaa putoamisen pysäyttävään järjestelmään siirtymistä, ja silloin henkilö menettää putoamisen estävän järjestelmän hyödyt ja altistaa itsensä putoamisvaaralle ja siitä aiheutuville riskeille.

Aiheeseen liittyvä video

Lisätietoja

Turvapuistokierroksella rasti numero 74

Vastuuyritys