Ryhmä Liikennöintiturvallisuus
Rasti: 2/18

Teiden ja katujen kunnossapito

Työntekijä oli työpäivän päätteeksi nousemassa pesemään suolauslaitetta auton lavalle, jolloin hänen otteensa lipesi, hän liukastui ja putosi alas noin 1,5 metrin korkeudelta. Yksin työskentelevä työntekijä soitti itse ambulanssin, joka kuljetti hänet sairaalaan. Tapaturmasta aiheutui yli 3 kk:n sairauspoissaolo jalan murtumasta johtuen.

 

Oikea tapa

Noustaessa lavalle suorittamaan huoltotoimenpiteitä, tulee aina käyttää kiinteitä nousutikkaita ja portaita sekä pitävää tukiotetta putoamisen estämiseksi. Pyörät, pyöräkotelot, varuste- ja työkalukotelot sekä polttoainetankki eivät ole tarkoitettuja nousuteiksi eikä niitä tule käyttää lavalle noustaessa. Tukevat turvajalkineet helpottavat koneisiin nousua, mutta niiden pohjat tulisi pyyhkiä puhtaaksi talvella lumesta ja jäästä sekä kesällä irtokivistä liukastumisen estämiseksi.

Väärä tapa

Suurimmat riskit teiden ja katujen kunnossapitoon liittyvissä töissä ovat liikenteenkäyttäjien aiheuttamien vaaratilanteiden lisäksi kausiluontoisesta työstä johtuva väsyminen ja tarkkaavaisuuden herpaantuminen ja niistä aiheutuneet vaaratilanteet sekä koneisiin nousu- ja koneista poistumistilanteet.

Lisätietoja

Turvapuistokierroksella rasti numero 72

Vastuuyritys