Ryhmä Käsin nostot ja ergonomia
Rasti: 5/5

Ergonomia levytyksessä

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet (TULES) aiheuttavat eniten ongelmia rakennusalalla työskentelevien terveyteen. Hyvällä työnsuunnittelulla ja oikeilla työvälineillä voidaan vähentää työstä aiheutuvaa kuormitusta, sairauksia ja tapaturmia

Oikea tapa

-Käsin tehtävissä nostoissa ja pysty- ja vaakasiirroissa käytetään tarkoituksenmukaisia nosto- ja siirtoapuvälineitä eli ns. ”tavara pyörille”.

-Rakennustyömaalla pystysiirroissa henkilötavarahissit ovat hyvän ergonomian kannalta käyttökelpoisin ja edullisin vaihtoehto.

-Kevyiden väliseinien ja kattolevytöiden osalta on saatavilla esim.: 900mm kipsilevyt, levynostimet, siirtopöydät, levypukit, jatkovarret työkoneisiin ylöspäin työskenneltäessä jne.

-Toistotyön rasituksia ennaltaehkäistään venytyksillä, vastaliikkeillä ja työn kierrolla. Aamutreenillä muistutetaan eri työasentojen oikeellisuudesta ja herätellään lihaksisto työhön.

-Turhaa voiman käyttöä ja repimistä on vältettävä, ja sen sijaan on muistettava työn oikea tekniikka ja apuvälineiden hyödyntäminen.

-Työympäristö pidetään siistinä ja järjestyksessä.

-Huomioidaan sääolosuhteet, kulkutiet suunnitellaan turvallisiksi ja käytetään tärinävaimennettuja työkoneita ja laitteita.

-Varmistetaan, että kaikilla on tieto oikeanlaisesta työergonomiasta.

Väärä tapa

Riskin loukkaantumiselle luovat:

-Käsin tehtävät nostot ja siirrot

-Hankalat ja väärät työasennot

-Vääränlaiset työkalut ja -välineet

-Liiallinen voiman käyttö

-Huono tai puutteellinen työympäristö

-Toistotyö

-Tiedon puute.

Lisätietoja

Turvapuistokierroksella rasti numero 67

Vastuuyritys