Ryhmä Kone- ja laiteturvallisuus
Rasti: 6/16

Betonipumpun pystyttäminen

Pumppu kallistui voimakkaasti pystytyksen yhteydessä maapohjan pettämisen seurauksena. Pumpun paikka oli katsottu valmiiksi ennen työmaan aloittamista, mutta tukijalan kohdalta maa pääsi kaikesta huolimatta pettämään. Mestari ei ollut paikalla, kun pumppausta aloitettiin.

Oikea tapa

Tärkeimmät betonipumpun pystyttämiseen liittyvät varotoimet:

-Varaa riittävästi tilaa tukijaloille, maaperän kantavuutta yli 20 tonnin pistekuormille.

-Varmista suojaetäisyys sähkölinjoista.

-Eristä vaara-alue, putkiston paine voi olla jopa yli 90 bar.

-Ohjaa henkilökulku muualle.

-Betonipumpun pystytyspöytäkirja toimii tarkastuslistana ja se on täytettävä aina työmaan johdon kanssa.

-Molemmat osapuolet allekirjoittavat pystytyspöytäkirjan.

Väärä tapa

Pumpun kaatuessa tukijalkojen painuessa maapohjaan, pumpun puomisto voi aiheuttaa vakavan tapaturman ja aineellisia vahinkoja. Pumpun puomisto voi olla toisten nosturien toiminta-alueella tai sähkölinjan läheisyydessä.

Lisätietoja

Turvapuistokierroksella rasti numero 20

Vastuuyritys