Ryhmä Liikennöintiturvallisuus
Rasti: 14/18

Polttoaineiden kuljetus

Kuten tiedämme yksi litra öljyä pilaa miljoona litraa vettä. Pohjavedelle haitallisimpia mineraaliöljytuotteita ovat kevyet öljytuotteet kuten kevyt polttoöljy, petrooli ja bensiini. Öljy imeytyy vettä hyvin läpäisevään maaperään kuten hiekka- ja soramaalajeihin nopeasti, enintään tuntien, joskus vain minuuttien kuluessa. Sellaisessa maaperässä öljy painuu alaspäin, kunnes se kohtaa pohjaveden. Vuodon yhteydessä saattaa höyrystyvän polttonesteen ja ilman seoksesta syntyä räjähtävä seos.

Oikea tapa

Jätä polttoaineen kuljetus ammattikuljettajille. Vain pieniä polttoainemääriä (polttoainekohtaiset rajat) voi kuljettaa itse. Käytä tällöin kuljetettavaksi suunniteltuja polttoainesäiliöitä. Polttoainehuolto työmailla tulee suunnitella turvalliseksi, ottaen huomioon ympäristötekijät (pohjavesi, maaperä). Mahdollisuuksien mukaan keskitä koneiden tankkaus sille suunnitellulle ja rakennetulle paikalle. Varmistamalla riittävän tuuletuksen polttoaineen säilytystiloissa vältät räjähdysvaaran.

Väärä tapa

Polttoaineitä työmaalla kuljetettaessa on aina olemassa riski kuljetussäiliön (säiliöauto tai irtosäiliö) vuotamiseen tai rikkoontumiseen teknisen vian tai onnettomuuden johdosta. Myös tulipalo- ja räjähdysvaara on huomioitava polttonesteitä käsiteltäessä ja varastoitaessa.

Lisätietoja

Turvapuistokierroksella rasti numero 44

Vastuuyritys