Ryhmä Siisteys ja kulkureittien selkeys
Rasti: 5/5

Vaara-alueiden erottaminen

Lippusiiman ja matalien puomien käyttö vaara-alueen erottamisessa on todettu tehottomaksi.

Oikea tapa

Erota vaara-alue aidalla, jonka ylittäminen on vaikeaa. Ilmoita kilvellä miltä vaaralta aitaaminen erottaa.

Väärä tapa

Ihmiset pitävät lippusiiman ylittämistä vähäpätöisenä asiana ja vaara-alueen vaaraa ei nähdä tai tunnisteta vaaraksi. Työmaalla työskentelevä altistuu vaaralle, kun hänellä on 'oikeus' kulkea vaara-alueen läpi.

Lisätietoja

Turvapuistokierroksella rasti numero 86

Vastuuyritys