Ryhmä Liikennöintiturvallisuus
Rasti: 16/18

Rengastyön turvallisuus

Suomessa kuolee vuosittan 1-2 henkeä rengastöissä.

Oikea tapa

Teetä rengastyöt ammattilaisella. Renkaita täytettäessä käytä täyttölaitetta, joka mahdollistaa täytön yli 2 m päässä ja käytä silmien- ja kuulonsuojaimia. Täytä rengasta mahdollisimman etäällä kulutuspinnan suunnassa koska rengas räjähtää useimmiten sivusta. Tarkasta renkaat päivittäin silmämääräisesti.

Väärä tapa

Renkaan räjähtäminen. Vannelukon pettäminen. Raskaan renkaan kaatuminen päälle.

Lisätietoja

Turvapuistokierroksella rasti numero 5

Vastuuyritys