Ryhmä Kone- ja laiteturvallisuus
Rasti: 13/13

Rakennussaha

Rakennussahaa eli sirkkeliä käytettäessä tulee huolehtia, että turvalaitteet ovat asianmukaisesti paikoillaan. Tärkeimmät turvalaitteet ovat terän yläsuoja, jakoveitsi ja työntökapula.

Oikea tapa

Kun käytät sirkkeliä, huolehdi asianmukaisesta henkilönsuojaimien käytöstä. Tarkista suojalaitteiden kunto ja toimivuus säännöllisesti, ja huolehdi että suojalaitteet ovat aina käytössä. Huonokuntoista, puutteellista tai rikkinäistä sirkkeliä ei saa käyttää.

Väärä tapa

Sirkkeli on eräs vaarallisimmista rakennustyömaalla käytettävistä koneista. Vaarana on raajojen (lähinnä käsien ja sormien) leikkautuminen tapaturman sattuessa. Sahattava materiaali voi juuttuessaan terään aiheuttaa takapotkun vaaran. Mikäli sähköjohdot tai käynnistyskytkin eivät ole täysin ehjiä, on sirkkelin käyttäjällä riski saada sähköisku. Sirkkelin käyttäjä altistuu myös melulle ja pölylle.

Lisätietoja

Turvapuistokierroksella rasti numero 28

Vastuuyritys