Ryhmä Ahtaassa, sortumavaarallisessa ja suljetussa paikassa työskentely
Rasti: 2/4

Suljetussa tilassa työskentely

Tammikuussa 2011 Paraisilla työntekijä työskenteli sementtisiilossa, kun sementtiä irtosi siilon seinämistä ja hautasi hänet rintaan saakka. Onneksi tilanne havaittiin ja paikalla olleet työtoverit alkoivat auttaa häntä irti. Apuvoimien tullessa paikalle, hän oli edelleen vyötäröä myöten sementissä ja hänet saatiin kaivettua vapaaksi noin 20 minuutissa.

Oikea tapa

Hengityskelpoisen ilman riittävyydestä on huolehdittava mittaamalla. Suljetun tilan ulkopuolella tulee olla varmistushenkilö, joka valvoo tilassa työskenteleviä henkilöitä. Varmistushenkilön on pidettävä jatkuvasti yhteyttä suljetussa tilassa työskentelevään ja varmistushenkilö hälyttää ja auttaa, jos jotain sattuu. Suljetusta tilasta pelastaminen on suunniteltava niin, ettei pelastaja itse joudu vaaraan. Suljetussa tilassa tehtävästä työstä on tehtävä erillinen riskienarviointi ja työsuunnitelma ennen työhön ryhtymistä.

Väärä tapa

Suljetussa tilassa työskentelyyn liittyviä vaaroja:

-Hengitysilmasta loppuu happi tai hiilidioksidin määrä kohoaa vaarallisen korkeaksi.

-Siiloissa voi varastoitu, seinämiin tarttunut tuote irrota ja haudata työskentelevän henkilön.

-Tilaan voi jäädä loukkuun, jos ovi sulkeutuu tai suljetaan vahingossa.

-Säiliön täyttäminen kesken työn.

-Biologista materiaalia säilytettäessä metaanin erittyminen voi korvata hapen nopeasti.

-Kemikaalihuurut voivat aiheuttaa räjähdysvaaran.

-Metallisäiliössä työskenneltäessä on olemassa sähköiskun vaara.

Lisätietoja

Turvapuistokierroksella rasti numero 12

Vastuuyritys