Ryhmä Käyttövoimasta erottaminen
Rasti: 5/5

Hydrauliikka- ja paineakut

Hydrauli- ja paineakkuihin varataan energiaa. Niissä esimerkiksi jousi tai kokoon puristunut kaasu pitää yllä painetta vaikka paineentuotto on keskeytetty.

Oikea tapa

Käyttövoimasta erottaminen laitteissa, joissa on paineistettuja järjestelmiä. Noudata laitevalmistajan ohjeita. Tue, kiinnitä tai laske alas paineen varassa olevat koneenosat ja taakat. Pysäytä painetta tuottava kone. Laske paine varovasti järjestelmästä. Varmista käyttöventtiilejä ohjaamalla, että koko verkoston paine on poistettu.

Väärä tapa

Vaarat:

-Paineen äkillinen purkautuminen.

-Koneen yllättävä työliike.

-Taakan tai koneenosan laskeutuminen paineen vähetessä hiljalleen.

Lisätietoja

Turvapuistokierroksella rasti numero 51

Vastuuyritys