Ryhmä Liikennöintiturvallisuus
Rasti: 6/18

Kiinnijuuttuneen raskaan ajoneuvon hinaaminen

Kuolemaan johtanut työtapaturma: Puolassa vuonna 2008 betonipumppuauto juuttui kiinni sateen liettämään maahan rakennustyömaalla. Betoniautonkuljettaja tuli hinaamaan kiinnijuuttunutta ajoneuvoa. Pumpun kuljettajan kiinnittäessä vaijeria betonipumpun peräkoukkuun betoniauto lähti liikkeelle liian aikaisin. Mies puristui kiinnittämänsä vaijerin ja betonipumpun käyrän väliin kuolettavin seurauksin.

Oikea tapa

Tehkää yhdessä pikariskinarvio siitä, mitä kaikkea voi tapahtua ja miten seuraukset vältetään. Tilaa mieluummin hinausauto. Käytä aina hinattaessa kiinteää vetotankoa ja sopikaa merkinannosta täsmällisesti.

Väärä tapa

Raskaan ajoneuvon hinaaminen vaijerilla tai köydellä on vaarallista, koska vaijeri tai köysi voi katketa. Vetolaitteeseen varautunut energia voi purkautua katkeamistilanteessa, saaden aikaan yllättävän suurta tuhoa.

Lisätietoja

Turvapuistokierroksella rasti numero 79

Vastuuyritys