Ryhmä Perehdytys
Rasti: 4/12

Koti työmaan keskellä

Korjausrakentamisen kohteet ovat remontin aikana usein osittaisessa käytössä. Tällöin työmaa-alueella liikkuu ja jopa asuu ulkopuolisia, jotka eivät aina ymmärrä työmaan vaaranpaikkoja. Heillä ei myöskään ole työmaalla normaalisti vaadittavia suojavarusteita. Työmaan logistiikan hoitaminen vaatii erityistä varovaisuutta, kun se tapahtuu käytössä olevien alueiden kautta.

Oikea tapa

Suositeltavaa on, että korjausrakentamisen kohteissa ei asuttaisi remontin aikana. Jotta korjausrakentamisen turvallisuuskulttuuri saadaan kuntoon, tarvitaan tiedon lisäämistä pää- ja aliurakoitsijoiden, taloyhtiön, isännöitsijän ja muiden osapuolten välillä.

Märkätimanttiporauksessa tärkeintä on työvaiheen huolellinen suunnittelu. Huomioon otettavia asioita ovat myös poran oikeanlainen ankkurointi, sopivasta veden syöttömäärästä huolehtiminen, tehokkaan veden- ja pölynhallinnan suorittaminen sekä letkujen ja liitoskohtien tiiviyden varmistaminen.

Väärä tapa

Korjausrakentamisen purkutyövaiheisiin, kuten piikkaukseen ja timanttiporaukseen liittyy erityisiä riskejä:

-Terävien, painavien ja hankalasti liikuteltavien purkujätteiden lajittelu sekä haitta-aineille altistuminen voivat aiheuttaa vammoja ja onnettomuuksia.

-Rakennusaikaiset, piiloon jääneet virheet tulevat esiin.

-Tilaaja ei välttämättä ole rakennusalan ammattilainen.

Remontin keskellä asumiseen liittyy vakavia turvallisuusriskejä:

-Remontin aikana asunnossa ei usein ole sähköä, juoksevaa vettä, viemäriä tai ilmastointia.

-Suojauksesta huolimatta työmaalta kulkeutuu aina haitallista pölyä asuntoon.

-Linjasaneerauksissa myrkyllisiä viemärikaasuja voi kulkeutua huoneilmaan.

-Asuminen yksin tyhjässä talossa voi tuntua turvattomalta.

-Palo-osastoinnit ovat työpäivän ajan auki, jolloin tulipalon sattuessa tuli voi levitä nopeasti koko taloon.

Lisätietoja

Turvapuistokierroksella rasti numero 92

Vastuuyritys