Ryhmä Ympäristön huomioiminen
Rasti: 4/7

Tukitoiminta-alue

Tukitoiminta-alue on työmaalla se paikka, joka on varattu polttoaineiden käsittelyyn. Tukitoiminta-alueen maaperä on suojattu HDPE-kalvolla.Tukitoiminta-alueella tankataan, huolletaan ja pysäköidään koneita sekä säilytetään polttoainesäiliöitä ja varusteita, joilla estetään ja rajataan ympäristövahinkoja öljyonnettomuuden sattuessa. Varusteita ovat öljynimeytysaine, astia öljyiselle maalle, suojamuovit ja lapio.

Oikea tapa

Pienetkin öljyläikät on siivottava maasta välittömästi. Öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista on huolehdittava. Vuotavia koneita ja laitteita ei saa käyttää.

Öljyonnettomuuden sattuessa:

-Estä öljyn valuminen (tuki vuoto ja sulje hana).

-Rajaa vahinkoalue, käytä imeytysainetta ja estä öljyn pääsy viemäriin tai vesistöön.

-Ilmoita työnjohdolle ja yleiseen hätänumeroon.

Väärä tapa

Öljyonnettomuus voi tapahtua esimerkiksi koneiden tankkauksen, polttoainesäiliöiden täytön, kolarin, säiliön rikkoontumisen tai letku-/putkirikon yhteydessä.Mikäli öljyistä maata ei siivota välittömästi, öljy voi pilata maaperää laajalta alueelta ja ulottua jopa pohjaveteen asti.

Lisätietoja

Turvapuistokierroksella rasti numero 42

Vastuuyritys