Ryhmä Käsin nostot ja ergonomia
Rasti: 3/6

Kaivonkannen nostaminen

Kokemattomuus ja nopea työtahti aiheuttavat eniten vaaratilanteita ja tapaturmia, siksi huomiota tulee kiinnittää perehdytyksen lisäämiseen ja rauhalliseen työtahtiin sekä oikeisiin työmenetelmiin ja työtapoihin.

Oikea tapa

Kaivonkansia nostettaessa asfaltin alta, tulee nostotyössä käyttää rautakankia, jotka ovat teräviä. Lisäksi rautakangen alla tukena on käytettävä laudanpätkää, ei esimerkiksi kiveä. Lisäksi turvakenkien ja suojakäsineiden käyttö on ehdotonta.

Väärä tapa

Kaivonkansien nostotyössä vuosittain esiin tulleita tapaturmia ja vammoja:

-Palovammat

-Ruhjeet

-Venähdykset

-Nyrjähdykset

-Murtumat.

Lisätietoja

Turvapuistokierroksella rasti numero 37

Vastuuyritys