Ryhmä Työhygienia ja kemikaaliturvallisuus
Rasti: 5/10

Vaarallisten jätteiden lajittelu ja varastointi

Vaarallisten jätteiden varastointia koskevat pääsääntöisesti samat vaatimukset kuin vastaavien käyttämättömien kemikaalien varastointia.

Oikea tapa

Työ-, ympäristö- ja paloturvallisuusasiat on huomioitava varastoitaessa vaarallisia jätteitä, joilla on vaaraominaisuuksia. Työmailla voidaan käyttää juuri tähän tarkoitukseen valmistettua helposti siirrettävää vaarallisen jätteen varastokonttia. Käyttötarpeen mukaan kontissa on lukitus, valuma-altaat, sähköt, valaistus, lämmitys, jäähdytys, ajoluiska sekä tarvittaville jätteille oikeat varastointiastiat. Koska vaarallisista jätteistä iso osa kuuluu lain ”vaarallisten aineiden maantiekuljetukset (Vak)” alaisuuteen, on jätteet syytä pakata jo valmiiksi suoraan UN-tyyppihyväksyttyihin kuljetuspakkauksiin. UN-tyyppihyväksyttyjen kuljetuspakkauksien käyttö jo varastoinnissa varmistaa kustannustehokkaasti kuljetusten turvallisuuden ja täyttää lain edellyttämät velvollisuudet jätteen haltijalta. Varasto on tyhjennettävä vuosittain ja jätemääristä on pidettävä kirjaa.

Väärä tapa

Lisätietoja

Turvapuistokierroksella rasti numero 41

Vastuuyritys