Ryhmä Ahtaassa, sortumavaarallisessa ja suljetussa paikassa työskentely
Rasti: 5/6

Kaivannossa työskentely

Mies jäi puristuksiin kaivannon reunan sorruttua. Turma sattui vesiputkea maahan vedettäessä. Mies oli kapeassa, noin kahden metrin syvyisessä kaivannossa, kun toinen reuna petti. Miehen pää jäi maamassan yläpuolelle, mutta ilmat puristuivat pois keuhkoista. Työmiehet kaivoivat uhrin nopeasti pois puristuksista. Kun pelastushenkilöstö saapui, mies oli huonovointinen mutta tajuissaan.

Oikea tapa

Ennen kaivannon tekemistä tulee tehdä kaivantosuunnitelma, missä otetaan huomioon maaperän koostumus. Kaivantosuunnitelman perusteella laaditaan työsuunnitelma, mikä sisältää kaikki työn edellyttämät turvallisuustoimenpiteet ja suunnitelma on käytävä läpi ennen työn aloittamista. Yleisimpiä toimenpiteitä sortumavaaran ehkäisemiseksi ovat kaivannon tukeminen ja kaivannon luiskaaminen. Lisäksi kaivannon ylitystä varten voi tehdä kävelysillan tai opastetun kiertoreitin.

Väärä tapa

Olosuhteiden (mm. sade, routa, sulaminen) muutos voi aiheuttaa maaperässä muutoksen, jolloin kiinteästä maa-aineksesta voi tulla juoksevaa. Vaarattoman oloinen hitaasti vyöryvä massa voi aiheuttaa hengenvaarallisen voimakkaan puristuksen ihmiskehoon. Lisäksi maan alta paljastuu usein kaivuuvaiheessa rakenteita, jotka eivät ole ennalta tiedossa. Kaivannossa joudutaan makaamaan tai työskentelemään kyykyssä. Kaivannon vieressä on liikennettä tai se joudutaan ylittämään usein.

Aiheeseen liittyvä video

Lisätietoja

Turvapuistokierroksella rasti numero 46

Vastuuyritys